,

Рециклирање Електронски Отпад – ЕКО МОБИЛАРА

Рециклирање Електронски Отпад – ЕКО МОБИЛАРА

Електронсиот отпад, како батерии и ситниот електронски отпад, во последниве години стана огромен проблем. Ова се случува затоа што овој тип на отпад тешко, скоро невозможно е неговото разградување по природен пат. Затоа ние како Нула Отпад, нудиме негово бесплатно рециклирање, со цел заштитување на животната средина.

Тука Ви се обраќаме со предлог за соработка и поставување на садови за селекција на отпадни батерии и ситен електронски и електричен отпад. Истите ќе Ви бидат поставени бесплатно во Вашата мобилара. Грижата и сервисот за празнење на истите ќе биде исто организирано БЕСПЛАТНО од наша страна. Само со телефонски повик на нашата ЕКО ЛИНИЈА 070 236 000.

Станете ЕКО МОБИЛАРА

Со ова вие ќе бидете поставени на мапата ЕКО МОБИЛАРА и општествено одговорно продажно место кое се грижи за животната средина, за заштита и селекција на опасен отпад.

Воедно нашата поддршка ќе биде и преку социјланите медиуми и нашите канали за промоција.

Тука ви го споделуваме примерот на ЕВН и објавата на социјалните медиуми:

Прекрасно е да си дома

Рециклирање Електронски Отпад – ЕКО МОБИЛАРА