,

Ефикасен, иновативен и удобен SOMNOtouch NIBP холтер на иднината

SOMNOtouch NIBP  холтерот е совршенство на новата технологија и следење на физиолошките параметри :

  • Положба на телото,
  • Движење,
  • ЅрО2,
  • Срцев ритам,
  • Плетизмографија,  на пациентот во сон.

Основниот модел има 14 можни влезни канали (не мора сите да се приклучуваат) : Положба на телото, Движење, ЅрО2, Срцев ритам, Плетизмографија, 3 ЕКГ канали, проток, ‘рчење, калибрација на крвен притисок.

Покрај можноста за мерење на крвниот притисок на секој срцев удар, уредот регистрира:  промени во ЅрО2, дишењето / ’рчење,  придвижувања на телото и екстремитетите, ЕКГ, ЕЕГ/ЕМГ сигнали.

Или со други зборови Холтер за ЕКГ, АБП монитор ( на секој срцев удар) и Монитор на Апнеа во спиење – се во едно. И тоа е многу повеќе од три во едно !

Комплетна полисомнографска лабораторија, а притоа НЕ е потребно пациентот да престојува во болница за да се мониторира во присуство на медицинско лице.

Овластен дистрибутер за Македонија Домино.

Сè почесто се открива интолеранција на храна

Ефикасен, иновативен и удобен SOMNOtouch NIBP холтер на иднината