, ,

Како да научите да цртате

Животот е полесен и поубав кога ќе научиш како на едноставен начин да направиш некои работи.

Цртањето е начин на создавање на слики, со помош на разни алатки и техники. Ова се прави со бележење на една површина со примена на притисок од некоја алатка, или пак влечење на таа алатка по површината. Примери за овие алатки се графитни моливитуш восочни боицикреонијагленипастели и фломастери. Денес се користат и дигитални алатки кои ги симулитраат ефектите на претходно споменатите алатки.

Главните цртачки техники се: цртање линиишрафирање, накрсно шрафирање, случајно шрафирање, чкртањесенчање и прелевање.

Уметникот кој се занимва со оваа дисциплина се нарекува цртач.

Техниките кои денес ги прикажуваме  може да бидат водич за вашето дете да нацрта интересни работи многу лесно.

Од 9-ка до коала.

Од А до риба.

Од 2-ка до папагал.

Од А до девојче.

Од 1 до брод.

Од 3-ка до зајче.

Од 2-ка до штрк.

Од 10-ка до петел.

Од м до момче.

Македонија дел од ланецот Маерск Лајн преку Навико шипинг

Како да научите да цртате