, , ,

Кога купувате, бидете внимателни за какви СЕФОВИ и ВРАТИ ќе се одлучите

Комерцијален текст

Кога купувате, бидете внимателни за какви СЕФОВИ и ВРАТИ ќе се одлучите

Честопати кога станува збор за сигурноста на Вашите пари, документи и други скапоцености дома и во канцеларија, се прашувате што да одберете за да правилно ги чувате? Како за потрошените пари, да ја добиете вистинската заштита и сигурност?

Денес на пазарот се нудат голем број безбедносни производи, кои нудат разновидна заштита и сигурност. Сигурноста и степенот на заштита, кај безбедносната и противпожарната опрема од ваков тип, се потврдува со соодветни сертификати. Производите се тестираат во акредитирани европски институции во согласност со Eвропските барања.

Какви сертификати треба да побарате кога купувате сигурносна опрема од ваков тип?

Европските стандарди за сигурност, по кој треба да бидат произведени сигурносните врати и сефови, за да го задоволат соодветниот степен на сигурност се:
EN 1627 за Сигурносни врати и
EN 1143-1 за Сефови, каси и трезори.

Сето ова се потврдува со ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ.

Сите овие информации, како и многу други корисни совети за сигурносната опрема  можете да ги најдете на веб страната на ECB-S Germany (www.ecb-s.com).

Во Европа ECB – S е заштитна ознака на European security Systems Association (ESSA) која е акредитирана сертификациска институција во согласност со EN 45011 за производи од областа на сигурносна опрема. ECB-S сертифицираните сигурносни производи се гаранција за квалитет на производот.

Како да препознаете квалитетен производ?

Секој продукт произведен по овие стандарди задолжително мора да има посебна ознака – плочка од ECB-S, како потврда за квалитетот кој се нуди. Производите без соодветни ознаки, се продукти со сомнителен квалитет и не гарантираат сигурност на чуваните предмети и добра.

 Дали Вашиот сеф е навистина сигурен?

Во 2009 година BIROSAFE стана членка на “ESSA – European Security Systems Association, Frankfurt / Main” (www.ecb-s.com).

Во 2010 година BIROSAFE ги помина тестовите за сигурносни сефови и со тоа се здоби со ЕВРОПСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ (EN 1143-1), издаден од страна на овластената Европска куќа “ESB-S – Germany (www.ecb-s.com).

Како да научите да цртате

Кога купувате, бидете внимателни за какви СЕФОВИ и ВРАТИ ќе се одлучите