, , ,

Македонија дел од ланецот Маерск Лајн преку Навико шипинг

Комерцијален текст

Навико шипинг е првата приватна и најголема компанија од Македонија која се занимава со контејнерски и бродски транспорт.

Навико шипинг е формирана во 1996 и од самиот почеток нашата компанија е комплетно интегрирана во бродскиот транспорт и како таква бележи континуиран раст во овој сектор која денес е препознатлива како една од водечките компании во Југо- Источниот Балкански регион.

Воедно компанијата Навико шипинг во своите рамки оперира две депоа во Македонија кои што се позиционирани во Скопје и во Гевгелија.

Навико шипинг“ овозможува чување и преземање на контењери, достапност на опрема за товар и растовар, можност за брзо реализирање на увозот и извозот и значително намалување на финансиските трошоци на фирмите кои се занимаваат со увоз и извоз на стоки.

Погледнете го видеото за најголемиот брод за превоз на контејнери во светот сопственост на Маерск Лајн

Што се можат да направат вештите раце кај Клучар Баже

Македонија дел од ланецот Маерск Лајн преку Навико шипинг