,

Што значи ВАДЕМ?

Сите архитектонски и геодетски услуги – професионално и брзо!

Околу 1490 година во еден од дневниците на Леонардо да Винчи (познат италијански ренесансен архитект, инженер, вајар, уметник, сликар, научник и астроном) е изработена познатата скица на Витрувијанскиот човек. На сликата е прикажана гола машка идеална фигура во две варијанти со раздолжени раце и нозе впишани во круг и квадрат.

Според древноримскиот архитект Витрувиј:
Четири прсти се еднакви на една дланка, четири дланки се еднакви на една нога, шест дланки образуваат еден лакт, четири лакта се еден човечки раст, а ВАДЕМ ја претставува ширината на раширени раце која е еднаква на височината на човекот. Оваа скица претставува пример за интересите на Леонардо кон пропорциите и го дава обидот да го поврзе човекот со природата. 


Според Витрувиј идеалната висина на човекот е 1.83 метри и сè што се креира е според пропорциите на човекот и неговите потреби. Како на пример, шолјата за кафе е креирана според пропорциите на човечката дланка или очилата за сонце се креирани според пропорциите на човечкото лице, скалите се креирани според пропорциите на човечкото стапало и сл.

ПОДГОТОВЕТЕ СЕ ЗА ЗАЛАДУВАЊЕ

Што значи ВАДЕМ?