,

Систем за планирање на ресурсите во претпријатието (ЕРП)

Имањето на вистински ERP систем и најважно, вистинска професионална поддршка достапна за вас во секое време, ви овозможува да останете фокусирани на вашиот бизнис. ERP системот на ЕДУСОФТ е софистицирано решение за мали, средни и големи претпријатија. Апликацијата беше повеќе дизајнирана за да и овозможи на компанијата фокусирање на бизнис целите отколку управување со податоците. ERP системот на ЕДУСОФТ е робусна, едноставна за користење апликација, дизајнирана и развиена од водечки индустриски експерти со над 25 годишно работно професионално искуство.

ЕРП системот на ЕДУСОФТ се состои од следниве модули:

1.     Сметководство и финансии

Карактеристики:

 • Може да се користи во мали компании, но исто така и во големи компании со посложена хиерархиска структура
 • Може да работи во еднокорисничка и повеќе корисничка околина (на еден или повеќе компјутери во мрежа)
 • Дизајниран со користење на водечка развојна технологија
 • Лесен за користење
 • Високо флексибилен и стабилен
 • Лесен за обука и едноставен за користење
 • Едноставна интеграција со останатите апликации
 • Достапен во пакет со инсталација и обука за крајните корисници
 • Едноставна иинтеграција со останатите модули… Повеќе

2.     Буџетирање

Модулот за буџетирање на ЕДУСОФТ им овозможува на финансиските експерти лесна транзиција од табелите склони на грешки и различности кон автоматизиран систем кој обезбедува алатки за целосно буџетирање, предвидување, консолидирање на податоци и правење извештаи. Малите, средни и големи бизниси кои бараат да преминат на пофлексибилен, посигурен, доверлив систем можат да ја користат нашата апликација за буџетирање, едно интуитивно спремно решение кое е идеално за различни области на индустријата, вклучувајќи производство, здравство, големо продажба/дистрибуција, малопродажба, бизнис сервиси и непрофитни дејности….Повеќе

3.     Благајничко работење

Карактеристики:

 • Следи се што треба да платите. Ние тоа го правиме брзо и лесно со регистрирање на сите пари што влегле и излегле од вашиот бизнис; тоа е еден од начините на кои ви помагаме да го водите бизнисот.
 • Лесно внесување и управување со готовинските трансакции: брзо креирање на приходните трансакции и регистрирање на сите ваши деловни трошоци на едно место. Можете лесно да ги едитирате трансакциите и кога е потребно да имате преглед на сите банкарски сметки со помош на извештајот за тотали. Повеќе

4.     Магацинско работење

Карактеристики:

 • Регистрирање на набавките и испораките
 • Мониторинг на користените материјали
 • Модул за генерирање на извештаи
 • Едноставна интеграција со останатите модули… Повеќе

5.     Основни средства

Карактеристики:

 • Регистрирање на основните средства
 • Пресметување на амортизација и ревалоризација
 • Автоматско книжење во финансиското книговодство
 • Модул за генерирање на извештаи
 • Едноставна интеграција со останатите модули… Повеќе

6.     Управување со човечки ресурси

Карактеристики:

 • Внесување и водење на податоци на вработените, вклучувајќи нивни лични податоци, податоци за нивното образование и здравствена состојба, како и професионалното искуство.
 • Модул за генерирање на извештаи
 • Едноставна интеграција со останатите модули… Повеќе

7.     Плати

Карактеристики:

 • Регистрирање на месечните параметри за пресметка на платите
 • Регистрирање на индивидуалните параметри на секој вработен за пресметка на платата
 • Регистрирање на сите кредити по вработен
 • Пресметка на платите и автоматско книжење во финансиското книговодство
 • Генерирање на извештаи поддржувајќи разни видови на извештаи, платни списоци, М4 обрасци, урнеци за даночна администрација и сл.
 • Едноставна интеграција со останатите модули… Повеќе

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел.:  (+ 389 2) 3127 323
Факс: (+ 389 2) 3215 414

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk

 

Како да го подготвите автoмобилот за патување

Систем за планирање на ресурсите во претпријатието (ЕРП)