, , ,

Триглав комплет +

Триглав комплет + обезбедува врвна заштита за најважните аспекти од животот, нудејќи притоа можност за заштеда и до 40%.

Триглав комплет + е пакет наменет за сите, кои сакаат безбедност за себе и за своите најблиски. Врвната здравствена заштита што ја нуди Триглав Осигурување, во овој пакет е надополнета со осигурување на Вашиот дом и на Вашиот автомобил, а притоа Ви обезбедува заштеда и до 40%.

Пакетот Триглав комплет + ги вклучува следните видови на осигурувања:

  • Доброволно приватно здравствено осигурување;
  • Каско осигурување на автомобили;
  • Осигурување на дом.

Доколку одлучите да склучите Триглав Комплет +, во рамките на пакетот дополнително добивате и покритие за патување до 10 дена во Европа за целото семејство, како и активирање на услугата автомобилска асистенција, „КОМФОРТ пакет“.

Триглав комплет + е индивидуален и семеен пакет, поточно може да се користи за индивидуална употреба, како и за целото семејство, зависно од потребите.

Доколку веќе имате некое од осигурувањата коишто се дел од Триглав комплет +, чекор поблиску сте до заштеда.

  • Триглав комплет + обезбедува заштеда до 40%;
  • Триглав комплет + нуди осигурувања под многу подобри услови, отколку кога би ги одбрале осигурувањата одделно;
  • Триглав комплет + овозможува во пакетот да влучите и Ваши тековни осигурувања.

Погрижете се да го оформите Вашиот Триглав комплет + пред да ги обновите тековните осигурувања, или пак пред да склучите ново осигурување, бидејќи заштедувате Вие, а со тоа и Вашето семејство.

Комбинирано осигурување на домаќинства – 6 причини за комбинирано осигурување на вашиот дом

Триглав комплет +