,

ДАЛИ ЗНАЕТЕ БЕЗБЕДНО ДА ГО РАСПОРЕДИТЕ БАГАЖОТ ВО ВАШИОТ АВТОМОБИЛ?

Како да го распоредите багажот во вашиот автомобил за возењето да биде безбедно?

Семејствата кои патуваат со автомобил, пред да се препуштат на магијата на одморот се соочуваат со предизвикот на распоредување багаж во багажникот. Еден од проблемите што најчесто се јавуваат е големиот багаж, особено ако имате мали деца, и недоволниот простор во багажникот. Проверете како правилно да го организирате багажот во багажникот, како за време на возењето не би биле изложени на опасни ситуации.

Поголемите и потешки предмети секогаш одат на дното во багажникот, а полесните се на површина.

Димензиите на автомобилите се зголемуваат од генерација до генерација, а со тоа се зголемува и просторот за багаж. Ако редењето багаж не е направено со внимание и не се следат основните правила, безбедноста на патниците може да биде загрозена. Правилата се едноставни. Најголемите и најтешките парчиња багаж одат на дното, помалите и полесните предмети се поставуваат на врвот во багаж-просторот. Ако во вашиот автомобил има дополнителни делови за сместување, како што се мрежи, куки или прегради, искористете ги. Доколку имате премногу багаж и мора да се отстрани заштитната преграда, осигурете се дека багажот нема да ја надминува максималната висина, и секако со мрежа преградете го делот каде што седат патниците со оној каде што се наоѓа багажот. При нагло сопирање дури и лесните предмети може да бидат опасни за патниците. На пример, пакет од шест големи шишиња вода, за време на судар може да достигне ефект на тежина до 700 кг.

Прекумерно натоварено возило се движи различно.

Не заборавајте, премногу товар во возилото значи механички оптоварено возило. Оптоварување на возилото повеќе од неговата граница на носивост може да направи значајна разлика за време на судир, бидејќи времето за сопирање е значително подолго. Обрнете внимание и од аспект на енергетската ефикасност. Ако условите дозволуваат, сместете го целиот багаж во внатрешниот багажник.

Возењето на натоварен автомобил мора да биде смирено и без ненадејни потези, затоа што динамичните способности и возните карактеристики на автомобилот се нарушени. Избегнувајте и качување на тротоар или возење по лоши патишта.

Ви посакуваме безбедни возачки денови!


АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Осигурувањето од автомобилска одговорност е задолжителен вид осигурување, неопходно пред да се вклучите со возилото во сообраќај.

Износот на годишната премија зависи од видот на моторното возило. На пример, кај патничките возила, висината на годишната премија зависи од силата на моторот (кв), кај товарните возила од носивоста во тони, додека кај автобусите од бројот на седишта и др.

Износот на премијата со текот на годините се намалува, доколку за времетраењето на полисата не предизвикате материјални или нематеријални штети кон трети лица. Доколку сте предизвикале штети кон трети лица во времетраењето на полисата, при нејзино обновување износот ќе се зголеми без оглед во која компанија ќе продолжите да користите осигурување од автомобилска одговорност.

Штетата, чиј причинител сте Вие, се пријавува во нашата компанија од страна на оштетеното лице, и се води како обврска на Триглав Осигурување согласно законски утврдените ограничувања на осигурителното покритие, коишто се наведени на задната страна од полисата за осигурување.

Полисата за авто-одоговорност можете да ја дополните со:

КАКО ДА ГО ПОДГОТВИТЕ АВТОМОБИЛОТ ЗА ЗИМА?

ДАЛИ ЗНАЕТЕ БЕЗБЕДНО ДА ГО РАСПОРЕДИТЕ БАГАЖОТ ВО ВАШИОТ АВТОМОБИЛ?