,


Како се испитува Инлфуенца А+Б, Витамин Д и Прокалцитонин PCT

Инлфуенца А+Б (iCHROMA II)

(Грип кој предизвикува фебрилна респираторна болест, особено кај најмладата популација)

Грипот и обичната настинка се респираторни болести, но тие се предизвикани од различни вируси. Бидејќи овие два типа на болести имаат слични симптоми, може да биде тешко да се увиде разликата меѓу нив само врз основа на симптомите. Во принцип, грипот е полош и со поголеми последици по здравјето од обичната настинка, и симптомите се почести и интензивни. Грипот може да има многу сериозни компликации како што се бронхитис, пневмонија, особено кај децата под 5 годишна возраст.

Точна и раната квалитативна дијагноза на инфекцијата со ГРИП – инфлуенца антиген (А и Б) од назофаренгиален брис или назални аспирати земени од симптоматски пациенти, е од клучно значење за навремена и соодветна терапија на СЕЗОНСКИОТ ГРИП

Секоја година вирусите на грип, како грип А, така и грипот Б се одговорни за сезонските епидемии (особено во зимскиот период од годината).

Кои се знаците и симптомите на грипот?

Луѓето што имаат грип често се чувствуваат некои од овие знаци и симптоми

Треска * или чувство на треска / треска

Кашлица

Воспалено грло

Тежок или запушен нос

Болки во мускулите или телото

Главоболки

Замор (многу уморен)

Некои луѓе може да имаат повраќање и дијареа, иако ова е почеста кај децата отколку кај возрасните.

(* Важно е да се напомене дека не секогаш кога постои инфекција од грип, ќе има треска)

Симптомите на грип може да вклучуваат треска, кашлица, воспалено грло, течење или затнат нос, тело, болки, главоболка, треска и замор.

Метод ФИА – имунофлуоресцентен тест (антиген – антитело сендвич метод)

Тестот користи назофаренгиален брис, назални апсирати

НЕ СЕ ПОТРЕБНИ БИЛО КАКВИ ПРЕТХОДНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ТЕСТОТ

Времетраење на тестот – 10мин

Висока осетливост и специфичност на тестот – до 100% (iCHROMA II)

 


 

Витамин Д (iCHROMA, iCHROMA II – тест)

25(OH)D (25-Хидроксихолекалциферол) –  Корисен биопараметар за следењето на

регулацијата на калциумот и фосфатите во крвотокот и промовирање на здрав раст и ремоделирање на коските.

Проверката на неговата концентрација во крвта е од клучно значење и  помага во менаџирање на остеопорозата, остеомалацијата, рахитисот, малабсорпција, обеситост и други состојби кои се јавуваат како последица на дефицит или суфицит на витамин Д. Како и соодветно дозирање на дневен внес, доколку е потребно.

Неговиот дефицит се поврзува со зголемен ризик за кардиоваскуларни, автоимуни, како и одредени видови малигни заболувања. Исто така влијае на невромускулната и имунолошката функција

Витаминот Д, внесен преку  исхраната или дермална синтеза од сончева светлина,

е липосолубилен стероиден хормон кој преку неговата активација е клучен фактор за активна цревна апсорпција на калциум и во регулирање на неговата хомеостаза, преку инхибирање на паратиреоидната жлезда, односно регулирање на синтеза на паратхормонот (ПТХ).

Тестот користи венска крв (серум/плазма)

Метод ФИА – имунофлуоресценција

Времетраење 28мин


 

Прокалцитонин PCT (i CHROMA, iCHROMA II тест)

 

Важен биомаркер за рана диференцијација на вирусна и бактериска инфекција за соодветна терапија со антибиотици. За разлика од Ц- реактивниот протеин чие што ниво во крвта се зголемува при акутни воспалителни реакции во организмот, во комбинацја со ПЦТ детерминира бактериска инфекција. Покачено ниво на PCT е веќе следливо по 2-3 часа од почеток на бактериска инфекција

ПЦТ е многу важен биомаркер во дијагнозата на  бактериска сепса (системски инфламаторен одговор) во која состојба резултира со многу високи концентрации во крвта.

Концентрацијата на ПЦТ достигнува високи концентрацијии во крвта само при бактериска инфекција, додека вирусните инфекциии, алергии и автоимуни заболувања не доведуваат до пораст на концентрацијата на ПЦТ.

PCT – oвозможува следење на ефикасноста на антибиотска терапија и следење на воспалителниот процес.

 

 

Тестот може да се изведе од капиларна крв од прст. (150 μL полна крв, серум и плазма)

Метод ФИА – имунофлуоресцентен тест

Времетраење – 12мин

Што се ХПВ инфекции

Како се испитува Инлфуенца А+Б, Витамин Д и Прокалцитонин PCT