, , , ,

Кои се критичните периоди на растот и развојот на децата за лошо држење на телото?

#backtoschool

Постојат три критични  периоди во текот на растот и развојот  кои се посебно значајни за појавата на лошото држење на телото во кои треба превентивно да се дејствува за да не дојде до истото. Тоа се периоди на големи промени во растот и развојот на скелетно -мускулниот систем како и периодите  на зголемено оптеретување на организмот.

I Kритичен период 1 и 2 година на животот

Денес децата се почесто растат играјки се на подот,пред телевизор или компјутер со што е создаден идеален предуслов за настанок на постурален дисбаланс со последични деформитети и заболувања во подоцнежена возраст. Мускулите, тетивите и лигаментите во оваа возраст се послабо развиени. Стомачниот зид не е способен да издржи големо оптеретување, без силни стомачни мускули и развиена грбна мускулатура нема правилно држење на телото.

II Критичен период – 6. и 7. год. – тргнување на училиште, долготрајно седење во клупа, носење на тешка школска чанта.

III Критичен период – 11. – 14. год. –Период на пубертет. (Големи хормонални промени и забрзан раст)


СЦ Вардар

тел. 070 262 307 & 078 291 904

Facebook –  SC Vardar

Како лошото држење на телото кај децата и младината влијае врз нивниот развој?

Кои се критичните периоди на растот и развојот на децата за лошо држење на телото?