,

Најбрзо закрепување со ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА! – Д-р Петре Кодовски

Лапароскопија е хируршка дијагностичка процедура со помош на која се иследуваат органите во абдоменот. 🩺🥼

Најважни предности на лапароскопската хирургија се: ⬇

  • помалку болки по операцијата ✔🟢
  • побрзо опоравување ✔🟢
  • пократок престој во болница ✔🟢
  • подобри естетски резултати ✔🟢
  • холецистектомија ✔🟢
  • апендектомија ✔🟢
  • испитувања на абдомен ✔🟢
  • отстранување на циста на јајник ✔🟢

One Hospital – Тетово

ГРЧЕВИ КАЈ НОВОРОДЕНЧИЊА! – Д-р Олгица Николовска (Специјалист Неонатол – Педијатар)

Најбрзо закрепување со ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА! – Д-р Петре Кодовски