,

Со најголемо ниво на безбедност и заштита од COVID-19 – (безболно и брзо)

Со најголемо ниво на безбедност и заштита од COVID-19 ✔
безболно и брзо ✔ #ендоскопски прегледи со #анестезија во нашата болница со 👨‍⚕️Д-р #Jусуф #Вејсели – специјалист #гастроентерохепатолог.👨‍⚕️

Закажете термин: 044 – 344 – 414 📞

One Hospital – Тетово

Најбрзо закрепување со ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА! – Д-р Петре Кодовски

Со најголемо ниво на безбедност и заштита од COVID-19 – (безболно и брзо)