, , ,

Тивка полиса за осигурување на вредни предмети и готовина

Не, не е погрешна слика!

Напротив, станува збор за сеф којшто е предмет на обид за провала кај наш клиент.

Провалниците користеле разни тешки алати за обивање и продолжиле со бренер за горење за да го отворат сефот…

Како што гледате не успеале во намерата

На сликата е сеф од нашата продажна програма на Сефови EN 1143-1 (ECB-S Certified) односно моделот BSB II 80 e class 2.

ESSA со ознаката ECB-S гарантира максимални безбедносни карактеристики според европските стандарди. Тестирањето се спроведува според високи критериуми во строго утврдени услови.

Инвестирањето во Сертифициран безбедносен сеф од серијата EN 1143-1 е вистинска одлука за да го осигурате вашиот бизнис.

Сефот ќе си стои тивко во аголот на вашата канцеларија и ќе си ја извршува својата работа.

                                               

За дополнителни прашања или за нарачка контактирајте нѐ на тел: 034/330 29002/3075786 или на e-mail sales@birosafe.com и salesmk@birosafe.com.

Настел Тафталиџе” – комплекс кој користи сопствени обновливи извори на енергија

Тивка полиса за осигурување на вредни предмети и готовина