,

Третман за детоксикација на тело

Исфрлање на тешки метали и токсини од телото

Секојдневно  преку храната, водата за пиење преку издувните гасови и пред се преку пломби внесуваме тешки метали и токсини во нашето тело.Тешките метали по правило тешко можат или воопшто не можат да се исфрлат по нормален пат преку бубрезите или цревата.

Под тешки метали се подразбираат елементите како што се жива, олово, кадмиум, цинк, кобалт итн.

Под токсини се подразбираат ендотоксините, неуротоиксините итн. кои настанале од бактерии, вируси и габи, како и од токсините од надвор.

Доколку не правиме редовна детоксификација на телото тогаш доаѓа до блокади на автономниот нервен систем.

Можат да настанат следните состојби како резултат на труење со тешки метали: агресивност, алергија анемија, астма, депресии, психози, недостиг на енергија, епилепсија, воспаленија на синусите болки во зглобовите пореметување на функцијата на штитната жлезда, воспаление на забното месо, треперење итн.  Со користење на пулсирано Venduzi  и провокација на кожата се постигнува повторно баланс во организмот.

Преку терапијата за детоксикација во Парацелзус на нашите пациенти им нудиме можност сите тешки метали  и токсини да се исфрлат.

 

Темен микроскоп (Dark microscope)

Третман за детоксикација на тело