, , ,

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши

8 Когнитивни пореметувања

Невролошки болести може да бидат едни од најболните и најнерешливи мистерии во здравјето на луѓето, а за когнитивни нарушувања како што е Алцхајмеровата или Хантингтоновата болест, не постои докажан лек. Сепак, истражувањето покажало дека екстракт од Реиши печурки може да го стимулира когнитивната активност и да овозможи некои невропротективни ефекти, особено во стимулирање на раст на нервите, што е клучен дел од здравјето на когнитивните функции.

 

повеќе на Продимед

Истраживме се за лекот на кралевите и кралот на лековите

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши