, , ,

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши

6   Делување на медицинската печурка Реиши врз црниот дроб

Сите материи кои се апсорбираат од цревата, преку крвта, одат во црниот дроб во кој се одигруваат бројни важни метаболни процеси, при кои доаѓа до синтеза на многу супстанции неопходни за нормална функција на организмот.

Црниот дроб е важен и за детоксикација на некои отровни материи. Во него се прочистуваат отровните материи од крвта.

Црниот дроб е важен и за регулирање на шеќерот и холестеролот во крвта, како и за синтеза на повеќе белковини кои циркулираат во крвта.

Реиши медицинските габи се способни да го заштитат црниот дроб од оштетувања предизвикани од разни физиолошки и биолошки фактори. Ефектите од земањето на Реиши медицинските габи можат да се видат и пред и по чистењето на црниот дроб. Реиши медицинските габи се редовно препорачувани од страна на кинеските лекари при лечење на хроничен хепатитис. Резултатите од истражувањата во Јапонија, покажале дека земањето на Реиши медицинските габи во траење од 2-15 недели кај пациенти болни од хепатитис дава стапка на излекување од70–90%. Реиши медицинските габи се корисни за регенерација и подобрување наработата на   црниот дроб и лечење на хроничен хепатит.

Истраживме се за лекот на кралевите и кралот на лековите

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши