, , ,

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши

4 Антитуморнo делување  на медицинската печурка Реиши

Ракот претставува светска водечка причина за смрт и покрај сеопфатниот напредок во рана дијагноза на болеста и хемотерапија, и понатаму останува еден од главните клинични предизвици. Како дел од потрагата по нови хемопревентивни и хемотерапевтски агенси, се евалуирани стотици растителни видови, вклучувајки и габи. Ова резултираше со изолација на стотици биоактивни молекули од различни видови на габи, вклучително и Ganoderma видови кои покажале антитуморна активност. Многу полисахариди и тритерпени, двете големи групи на соединенија во Реиши, покажале хемопревентивна и антитуморна активност, како што е докажано со бројни ин витро експерименти и ин виво студии. Сепак доказите од добро дизајнирани човечки студии сеуште се ограничени.

  1. lucidum е една од осумте компоненти на билна мешавина наречена “рак на простата-надеж” која е користена како алтернатива во третман на андроген зависен и независен рак на простата. Сепак само мал број клинички студии користеле G. lucidum како единствен лек за болните од рак. Гао Зои користел 134 пациенти со напреднат рак на различни органи на кои им било давано капсули со G. lucidum во доза од 1800 mg/ден во тек на 12 недели. Клеточниот имунитет во 80% од пациентите бил значително подобрен во однос на покачени плазматски интерлеукини IL-1, IL-6 и нивоата на интерферон γ (IFN-γ) како и активноста на природните клетки убијци. Овие резултати покажале дека антитуморната активност на Реиши е посредувана преку ефекти на имунолошкиот систем.

Здрав имунолошкиот систем може да се избори со малигните клетки., Т-клетките од човековиот организам можат да ги уништат клетките на ракот целосно и да го ослабат нивното делувањето врз здравите клетки. Озможувајки им на нормалните (здрави) клетки на имунолошкиот систем да ги препознаат и уништат сличните токсични супстанции – предизвикувачи на рак. Реиши ја спречува ангиогенезата (развој и раст на крвните садови кои го хранат ракот)

Во овој случај, мора да се отстрани циркулаторната блокада, да се подобри циркулацијата, да се изврши детоксификација и да се изгради посилно тело.

Реиши медицинските габи, се многу ефикасни во подобрувањето на циркулацијата на крвта. Тие ги отстрануваат циркулаторните блокади со своите тритерпеноиди и аденозин монофосфатите (amp) и  вршат чистење на наслагите во крвните садови.

Истраживме се за лекот на кралевите и кралот на лековите

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши