, , ,

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши

 Делување на медицинската печурка Реиши врз  бубрежните заболувања

Бубрежната болест е една од најтешките болести за лекување. Таа вклучува акутен или хроничен нефрит, дијабетски бубрежен синдром, и нефроза. Тоа може да се должи делумно на високиот холестерол и високото ниво на шеќер. Во тие случаи бубрезите се преоптоварени. Нефрозни резултати се едем, задржување урина, замор и најверојатно сериозна уремија.

Проф. Фумио Цурудани(Fumio Tsurudan)i од Нагоја универзитетскиот медицински институт, Јапонија вршеше експерименти со пациенти кои страдаат од бубрежна болест за да ја провери ефикасноста на Реиши медицинските габи. Констатирал дека Реиши медицинските габи, не само што ја намалуваат proteinuria-та и cholesterolemia-та, туку може да воспостави и одржи нормална бубрежна функција.

„Врз основа на експерименталните резултати, бубрежната болест може значително да се подобри и дури и да се излечи со земање на Реиши медицинските габи. Тоа се навистина изненадувачки достигнувања.“ – Проф. Фумио Цурудани

Истраживме се за лекот на кралевите и кралот на лековите

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши