, , ,

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши

 Делување на медицинската печурка Реиши на    панкреасот и дијабетесот

 Едно од заболувањата предизвикани од стресниот начин на живеење, неправилната исхрана, прекумерната телесна тежина и недостаток на телесна активност, доведуваат до појава на шекерна болес- Дијабет.

Дијабет настанува кога во организмот го нема доволно хормонот – инсулин. За да може да работи нашиот организам, мора да обезбеди неопходна енергија. Организмот ја добива оваа енергија, така што храната која ја прима ја разградува до гликоза, која понатаму главно ја користи за енергија. Овие процеси се случуваат во цревата и во црниот дроб, а се потпомогнати со одредени ензими.

Инсулинот преставува клуч кој што овозможува гликозата да навлезе преку sидот во внатрешноста на клетките. Ако нема доволно инсулин гликозата ќе се натрупува во крвта, клетките нема да имаат доволно енергија за нормална работа, а тие луѓе ќе се чувствуваат болни.

Инсулинот се произведува во панкреасот.

Панкреасот е  орган во човековото тело кој има две важни фукции:

  • произведува и лачи дигестивни сокови, кои помагаaт во варењето на храната,
  • произведува и лачи хормони (инсулин и глукагон), кои го регулираат нивото на шеќерот во крвта. Овие хормони помагаат организмот да ја складира и користи добиената енергија од храната.

Соковите кои помагаат во варењето на храната се создаваат во егзокрините панкреасни клетки (клетки со надворешно лачење), додека пак хормоните како што се: инсулинот и глукагонот се создаваат во ендокрините панкреасни клетки (клетки со внатрешно лачење).

Во моментов, современата медицина користи инсулински инјекции како единствен третман. Иако инсулинските инјекции се во состојба да го намалат нивото на шеќер во крвта, симптомите многу скоро се враќаат.

Во најновите истражувања на медицинскиот институт за истражување при универзитетот Kinki-Јапонија, се откри дека Реиши медицинските габи го има истиот ефект како и инсулинот. Со земањето на Реиши медицинските габи, не само што се дополнува инсулинскиот дефицит, туку му се помага на панкреасот да ја поврати својата првобитна функција, без да предизвика  никакви несакани ефекти за разлика од инсулинските инјекции.

Водо-растворливите полисахариди од Реиши медицинските габи го регулираат нивото на независниот инсулин кај дијабетисот. Реиши медицинските габи предизвикува зголемена потрошувачка на шеќерот во крвта и запирање на процесот на ослободувањето масни киселини во организмот.

Истражувањата докажале дека кај пациентите кои користеле од  Реиши медицинските габи, нивото на шеќерот во крвта се намалил за 49,1% , холестеролот за 30,1 %, а beta-lipo-протеините за 24,73%.

Истраживме се за лекот на кралевите и кралот на лековите

Дознајте се за лекувањето и терапијата со Реиши